Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Новини

Българска академия на науките започва ремонт на 12 сгради с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на проектите трябва да приключи до средата на 2026 г.

Стартира изпълнението на всички 12 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирани по процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ – част от инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. В рамките на проектите ще бъдат изпълнени, както мерки за енергийна ефективност и възстановяване на конструкцията на сградите, така и мерки, насочени към осигуряване на пожарна безопасност и достъпна архитектурна среда съгласно действащите изисквания.

Изпълнението на проектите ще доведе до по-добри енергийни характеристики на осем сгради от Научния комплекс на БАН - IV км., на две сгради от Научния комплекс на БАН - VIII км. централната сграда на Институт по биология и имунология на размножаването, както и на сградния фонд на Националния природонаучен музей на бул. „Цар Освободител“ № 1 и ул. „Московска“ № 6. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 36 млн. лв., от които 30 млн. са осигурени от Европейския съюз по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, а 6 млн. лв. представляват съфинансиране от националния бюджет.

Новината е качена на 9 януари 2024 г.


Начало