БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“


Обща информация | Процедура № BG-RRP-4.022 | Национален план

Нормативна уредба на ЕС и регламенти

Национално законодателство

Проектни предложения финансирани по процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Обяви и конкурси * 05.07.2024 г.

Новини

Контакти


© Българска академия на науките | pvuee.bas.bg | Последна промяна: 05.07.2024 г.