Българска академия на науките
Национален план за възстановяване и устойчивост
Процедура № BG-RRP-4.022


Проектни предложения финансирани по процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“


Начало