Българска академия на науките
Структура за наблюдение и докладване
Национален план за възстановяване и устойчивост


Проектни предложения финансирани по процедура № BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“

Няма текущи процедури.

Начало